ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
จำนวนการเปิดอ่าน 2,838
ให้คะแนนสำหรับเนื้อหานี้

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ ดร.บุญมา  อิ่มวิเศษ ประธานกรรมการบริษัทในเครือสตาร์เวลล์ จำกัด และเลขาฯ กมธ.ป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร เพื่อนำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดชัยสามหมอ (พระอารามหลวง) อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๑๗ ต.ค.๖๓ และได้รวบรวมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๕,๖๔๗ บาท เพื่อนำไปบำรุงบูรณปฏิสังขรณ์ วัดชัยสามหมอ (พระอารามหลวง) ต่อไป

 

 

 

 

 

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.015787